Gezangboek.nl Alle roem is uitgesloten

Verzen:
J. Schop (1590-1667)
J. Schop (1590-1667)

1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheŕn
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!

3 Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
Zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Bron: TZ7,UM140,LB451 Jan Scharp (1756-1828)


Ja, de Trooster is gekomen / Isańc da Costa (1798-1860) - TZ61,UM109,W198Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,W320
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact