Gezangboek.nl Als ik in gedachten sta

Verzen:
Duitse melodie
Duitse melodie

1 Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan 't kruishout brak.

2 Hoe nog stervende Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."

3 Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."

4 Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in Uw rijk!"

5 Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem Zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

6 Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"

7 Op Zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf."

8 Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Bron: WK140,GZ46 J. van der Waals (1868-1922)


Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,WK167
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - WK148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,WK150Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact