Als ik in gedachten sta

Verzen: 4


Duitse melodie

Duitse melodie


Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor Zijn oog aan 't kruishout brak.
Hoe nog stervende Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."
Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
'k weet dan: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."
Zie ik, hoe genaad' ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
'k bid, mij voelend Hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in Uw rijk!"
Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem Zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!
Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"
Op Zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf."
Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

Bron: W140,G46 J. van der Waals (1868-1922)


Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,W150
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact