Gezangboek.nl Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Verzen:
H.A. César Malan (1787–1864)
H.A. César Malan (1787–1864)

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Bron: UM85,W167 E. Gerdes (1821-1898)


De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,W150
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - W140,G46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact