Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Verzen:


H.A. César Malan (1787–1864)

H.A. César Malan (1787–1864)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Bron: UM85,W167 E. Gerdes (1821-1898)


De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,W150
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - W140,G46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact