De Heer' is mijn herder

Verzen:


J.G. Bastiaans (1812-1875)

J.G. Bastiaans (1812-1875)


De Heer' is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
De Heer' is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.
De Heer' is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer', mij vertroosten
Uw stok en Uw staf!
De Heer' is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
De Heer' is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.

Bron: TZ20,UM14,W23a J.J.L. ten Kate (1819-1889)


De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104Gena van God, hoe loof ik U / J. Newton (1725-1807), H. van 't Veld (1932) - TZ112,UM157,W484
'k Stel mijn vertrouwen (Canon) / Tineke van Pagée - UM11,W615Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact