Gezangboek.nl De Heer' is waarlijk opgestaan

Verzen: 7
Wim ter Burg (1914-1995)
Wim ter Burg (1914-1995)

1 De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

2 Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

3 En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

4 Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

5 Denkt toch aan Zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

6 Hij, die grote Mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

7 Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer' is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Bron: WK581 H.J.W. Modderman (1905-1983)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact