Gezangboek.nl De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal,
Hij die in knechtsgestalte, het mensdom redden zal.
In woorden nooit vernomen, weerklinkt het Eng’lenkoor.
De komst des groten Konings weergalmt de heemlen door.

2 Daar ruist het “Vreed’ op aarde” de hemelzalen door;
“In mensen welbehagen!” herhaalt het Eng’lenkoor.
Ja, waarlijk, God de Vader, Die ’t eeuwig licht bewoont,
Heeft thans aan mensenkind’ren in Jezus Zich vertoond.

3 Gij zijt het beeld des Vaders, al ligt G’in doeken neer,
Gij, Jezus, onze Koning en aller scheps’len Heer’,
Gij zijt de Vorst der Eng’len, de Koning van ’t heelal,
Die eens de schaar der Zijnen voor eeuwig prijzen zal.

Bron: WzM52 Onbekend


De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - W527
De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,W133
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,W576
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / Jan de Liefde (1814-1869) - UM35,W126
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,W118
Herders in 't veld van Efrata / Zuiderveld -
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,W111Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact