Gezangboek.nl De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal

3 verzen
Onbekend
Onbekend

1 De Heiland is geboren, de Koning van ’t heelal,
Hij die in knechtsgestalte, het mensdom redden zal.
In woorden nooit vernomen, weerklinkt het Eng’lenkoor.
De komst des groten Konings weergalmt de heemlen door.

2 Daar ruist het “Vreed’ op aarde” de hemelzalen door;
“In mensen welbehagen!” herhaalt het Eng’lenkoor.
Ja, waarlijk, God de Vader, Die ’t eeuwig licht bewoont,
Heeft thans aan mensenkind’ren in Jezus Zich vertoond.

3 Gij zijt het beeld des Vaders, al ligt G’in doeken neer,
Gij, Jezus, onze Koning en aller scheps’len Heer’,
Gij zijt de Vorst der Eng’len, de Koning van ’t heelal,
Die eens de schaar der Zijnen voor eeuwig prijzen zal.

Bron: WzM52 Onbekend


De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
Herders in 't veld van Efrata / Zuiderveld -
De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - W527
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,W111
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,W133
Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,W576
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / J. de Liefde (1814-1869) - UM35,W126
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,W118Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact