De eerste mensen in de hof van Eden
1 De eerste mensen in de hof van Eden
die zijn zo blij, gelukkig en tevreden.
Er is geen angst, geen nood, of pijn
omdat zij God gehoorzaam zijn.

2 Toen is de zonde in hun hart gekomen;
ze hebben de verboden vrucht genomen.
Ze kruipen weg, wat zijn ze bang!
Komt dat nu door die sluwe slang?

3 Maar Christus zal de duivel overwinnen,
het volk van God zal in de hemel zingen.
Daar is geen angst, geen nood of pijn,
daar zal weer altijd blijdschap zijn.

S.M.W. Bezemer Bron: UmK2 Willy Dingemans-Westveer (1948)


Over Gezangboek.nl

Contact