De schepping

Verzen:


H.A. C้sar Malan (1787–1864)

H.A. C้sar Malan (1787–1864)


God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
U bent van eeuwigheid geweest;
U schiep de wereld in de tijd,
U toont dat U almachtig zijt.
Uit niets, zo bracht U alles voort:
Als U maar sprak Uw krachtig woord,
zo was het alles schoon, naar wens,
zelfs engelen en ook de mens.
De mens, geschapen, werd gesteld
in Edens schoon en vruchtbaar veld.
Het lichaam was uit aarde-slijk
en evenwel onsterfelijk.
Onsterfelijk, indien de zond'
niet brak met zijne God 't verbond;
maar deed hij eens een kwade beet,
terstond zo stond de dood gereed.

Bron: ZL78 Franciscus Ridderus (1620-1683)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - W528
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - W532
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - W531
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - W562
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - W605
Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - W527
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact