Gezangboek.nl De schepping

Verzen:
H.A. César Malan (1787–1864)
H.A. César Malan (1787–1864)

1 God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
U bent van eeuwigheid geweest;
U schiep de wereld in de tijd,
U toont dat U almachtig zijt.

2 Uit niets, zo bracht U alles voort:
Als U maar sprak Uw krachtig woord,
zo was het alles schoon, naar wens,
zelfs engelen en ook de mens.

3 De mens, geschapen, werd gesteld
in Edens schoon en vruchtbaar veld.
Het lichaam was uit aarde-slijk
en evenwel onsterfelijk.

4 Onsterfelijk, indien de zond'
niet brak met zijne God 't verbond;
maar deed hij eens een kwade beet,
terstond zo stond de dood gereed.

Bron: ZL78 Franciscus Ridderus (1620-1683)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - W531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - W528
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - W605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - W532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - W562
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - W527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact