Diep, o God, in 't stof gebogen

Verzen:


J. Worp, D. Sanderman

J. Worp, D. Sanderman


Diep, o God, in 't stof gebogen,
schuldig voor Uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz' ogen,
dekt de schaamt' ons aangezicht.
't Zondig stof ontvangt gena:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God Zijne Eengeboren.
Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
't angstig doodszweet van mij leekt,
dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

Bron: TZ24,G50 R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974)


Ps 42 't Hijgend hert, der jacht ontkomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 42
Pt 416/Ps 42 As the Hart, About to Falter / naar Psalm 42 - Psalter 416
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75Verschijningen na Pasen / Isańc da Costa (1798-1860) - ZL116
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isańc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48
O hoofd vol bloed en wonden / Johann CrŘger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607ľ1676) - UM66,W157
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - G41,W92
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,W166
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,W161
In het vroege morgenlicht / Isańc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,W184
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,G43,W147
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,G49
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,W171Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact