Gezangboek.nl Door de nacht van strijd en zorgen

Verzen:
John Stainer (1840-1901)
John Stainer (1840-1901)

1 Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied'ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.

2 Stralend wenken ons door 't duister
glansen van 't beloofde land.
Angsten wijken voor die luister,
en Gij grijpt de broederhand.

3 God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost Zijn volk,
baant het pad, dat wij betreden,
en verjaagt de donk're wolk.

4 Eén is 't doelwit onzer gangen,
één 't geloof dat nooit versaagt,
één ons vurig heilsverlangen,
één de hoop, die naar God vraagt.

5 Eén het lied, dat duizend lippen
heffen als met ene mond,
één de strijd, een de gevaren,
één het doel, in God gegrond.

6 Eén is 't uitzicht van verblijden
aan de verre, eeuw'ge kust,
waar d' Almacht'g' ons heen wil leiden,
waar de ziel in vrede rust.

7 Voorwaarts dan, o reisgezellen!
Voort! Het kruis zij onze kracht.
Draagt Zijn smaad en laat u stellen
in Zijn dienst. Het moet volbracht!

8 Eens komt dan het groot ontwaken,
eens de zege op de dood.
Dan zal God een einde maken
aan ellend' en alle nood.

Bron: GZ116 B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)


God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,WK216
Eens, als de bazuinen klinken / Tom Naastepad (1921-1996) - JH69, GZ300, WK212
De grote dag breekt weldra aan / H. van 't Veld (1932) - UM184
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,WK99Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact