Door de nacht van strijd en zorgen

Verzen: 4


John Stainer (1840-1901)

John Stainer (1840-1901)


Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied'ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.
Stralend wenken ons door 't duister
glansen van 't beloofde land.
Angsten wijken voor die luister,
en Gij grijpt de broederhand.
God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost Zijn volk,
baant het pad, dat wij betreden,
en verjaagt de donk're wolk.
En is 't doelwit onzer gangen,
n 't geloof dat nooit versaagt,
n ons vurig heilsverlangen,
n de hoop, die naar God vraagt.
En het lied, dat duizend lippen
heffen als met ene mond,
n de strijd, een de gevaren,
n het doel, in God gegrond.
En is 't uitzicht van verblijden
aan de verre, eeuw'ge kust,
waar d' Almacht'g' ons heen wil leiden,
waar de ziel in vrede rust.
Voorwaarts dan, o reisgezellen!
Voort! Het kruis zij onze kracht.
Draagt Zijn smaad en laat u stellen
in Zijn dienst. Het moet volbracht!
Eens komt dan het groot ontwaken,
eens de zege op de dood.
Dan zal God een einde maken
aan ellend' en alle nood.

Bron: G116 B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)


De grote dag breekt weldra aan / H. van 't Veld (1932) - UM184
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,W99
God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,W216Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact