Een grote Hogepriester

Verzen:


J. Worp, D. Sanderman

J. Worp, D. Sanderman


Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!
Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.
Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Bron: UM98,W81 A.F. Troost (1948)


Ps 92 Laat ons den rustdag wijden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 92Hoort, dit is een woord ten leven / A.F. Troost (1948) - UM114Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact