Gezangboek.nl Een grote Hogepriester

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!

2 Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd – Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.

3 Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon –
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Bron: UM98,WK81 A.F. Troost (1948)


Ps 92 Laat ons den rustdag wijden / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 92


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact