Gezangboek.nl Een vaste Burcht is onze God

Verzen: 1
M. Luther (1483-1546)
M. Luther (1483-1546)

1 Een vaste Burcht is onze God,
een Toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2 Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!

3 En grimd' ook d'open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

4 Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Bron: TZ27,SZ99,UM128,LB401 M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Pt 128 The Lord of Hosts / naar Psalm 46 - Psalter 128Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Uren, dagen, maanden, jaren / R. Feith (1753-1824) - TZ98,WK355,GZ292
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ302
Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ304,LB416Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact