Gezangboek.nl Eens, als de bazuinen klinken

Verzen:
Rhuddlan uit Wales
Rhuddlan uit Wales

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer', dan is uw pleit beslecht.

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer', dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

3 Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer', laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

5 Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Bron: JH69, GZ300, WK212 Tom Naastepad (1921-1996)


God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,WK216
Hoort, dit is een woord ten leven / A.F. Troost (1948) - UM114God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,WK216
Door de nacht van strijd en zorgen / B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - GZ116
De grote dag breekt weldra aan / H. van 't Veld (1932) - UM184
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,WK99Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact