Gezangboek.nl Er is een land van louter licht

Verzen:
uit Engeland
uit Engeland

1 Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Bron: LB290,W215 Isaac Watts (1674-1748),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)


Ik zag het nieuw Jeruzalem / A.F. Troost (1948) - UM185
Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet / Arno Pötzsch, H. van 't Veld (1932) - UM74,W147Eens zal op de grote morgen / Arie Pronk (1929-1991) - TZ29,W214
Jezus leeft in eeuwigheid / Charles A.E. Groot (1945) - JH93,W448
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag / Enny IJskes-Kooger (1913-2010) - JH981
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid / W. Barnard (1920-2010) - W244,LB299Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact