Er is geen plaats (Zacheus)

5 verzen


Wim ter Burg (19141995)

Wim ter Burg (19141995)


Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheus is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom,
om er toch bij te zijn.
Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.
Zacheus, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheus, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.
Zacheus gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast.
Zacheus is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.
Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

Bron: W562 Hanna Lam (19281988)


God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (18271876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (19281988) - W528
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (19281988) - W527
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact