Gezangboek.nl Er is geen plaats (Zacheus)

5 verzen
Wim ter Burg (1914–1995)
Wim ter Burg (1914–1995)

1 Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheus is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom,
om er toch bij te zijn.

2 Daar zit die kleine tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.

3 Zacheus, waarom schuil je weg,
zo angstig als een muis?
Zacheus, kom vlug uit je boom
en breng Mij in jouw huis.

4 Zacheus gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast.
Zacheus is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.

5 Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!

Bron: W562 Hanna Lam (1928–1988)


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - W531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - W528
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - W605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - W532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - W527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact