Geduldig Lam

Verzen:


C.C. Scholefield (1839-1904)

C.C. Scholefield (1839-1904)


Geduldig Lam, Die U liet leiden
vrijwillig in de harde dood,
wil ons gemoed intijds bereiden
te lijden alle wederstoot.
O Lam, aan 't kruishout uitgespannen,
van iedereen gesmaad, gevloekt,
des Vaders vloek wil van ons bannen
en met Uw zegen ons bezoek'.
Lam, Wiens gebeent' bleef ongebroken
als Gij zo deerlijk werd vermoord,
laat toch niet breken, laat niet kroken
Uw lieve kerk, Uw heilig Woord.
O Lam, Wiens saus was bitt're kruiden,
wij bidden om Uw bitt're dood:
wil onze ziel toch recht beduiden,
dat zij U volg' in angst en nood.
Lam Godes, help ons door de baren,
wijs ons een weg door 't dorre zand
en breng ons in met grote scharen
tot het beloofde vaderland.

Bron: ZL112 Jacobus Revius (1586-1658)


De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,W519O! hoe duister, hoe ontzettend / Isańc da Costa (1798-1860) - ZL115,UM139
Jezus is ons licht en leven / Ernst Christoph Homburg (1605-1681) - UM87
Ik wil mij gaan vertroosten / J. Brugman (1400-1473) - TZ55,UM73,LB174,SZ12
O hoofd, om 's werelds zonden / Isańc da Costa (1798-1860) - ZL114Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact