Gezangboek.nl Getsémané

Verzen:
W.B. Bradbury (1816–1868)
W.B. Bradbury (1816–1868)

1 Toen Jezus gaan moest in de hof,
kroop Hij daar als een worm in 't stof,
en de benauwdheid, die Hij leed,
drukt' bij Hem uit het bloedig zweet.

2 'Laat deze beker van Mij gaan,
maar, Vader, 'k tast Uw wil niet aan.
Hoe zwaar dit lijden Mij ook drukt,
Uw wil is 't, waar Mijn ziel voor bukt'.

3 Terwijl Hij voor de Zijnen lijdt,
is er geen één, die met Hem strijdt.
Hij sprak: 'Blijf hier en waak met Mij.'
Geen enk'le waakt hier aan Zijn zij.

4 Terwijl de satan op Hem woedt,
en Hij Gods toorn hier dragen moet,
is 't toch een engel, die Hij ziet.
Zijns Vaders liefde voelt Hij niet.

5 Tot driemaal toe knielt Hij hier neer
en keert dan tot Zijn jong'ren weer.
'Sta op, deez' strijd is thans voorbij;
die Mij verraadt is nu nabij!'

Bron: ZL106 W. Droogers (1923)


Pt 379 Memories of Zion / naar Psalm 137 - Psalter 379
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,W150
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - W140,G46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact