Getsémané

Verzen: 2


W.B. Bradbury (1816–1868)

W.B. Bradbury (1816–1868)


Toen Jezus gaan moest in de hof,
kroop Hij daar als een worm in 't stof,
en de benauwdheid, die Hij leed,
drukt' bij Hem uit het bloedig zweet.
'Laat deze beker van Mij gaan,
maar, Vader, 'k tast Uw wil niet aan.
Hoe zwaar dit lijden Mij ook drukt,
Uw wil is 't, waar Mijn ziel voor bukt'.
Terwijl Hij voor de Zijnen lijdt,
is er geen één, die met Hem strijdt.
Hij sprak: 'Blijf hier en waak met Mij.'
Geen enk'le waakt hier aan Zijn zij.
Terwijl de satan op Hem woedt,
en Hij Gods toorn hier dragen moet,
is 't toch een engel, die Hij ziet.
Zijns Vaders liefde voelt Hij niet.
Tot driemaal toe knielt Hij hier neer
en keert dan tot Zijn jong'ren weer.
'Sta op, deez' strijd is thans voorbij;
die Mij verraadt is nu nabij!'

Bron: ZL106 W. Droogers (1923)


't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Pt 379 Memories of Zion / naar Psalm 137 - Psalter 379't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - W148
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,W150
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - W140,G46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact