Gezangboek.nl Gij hebt Uw Woord gegeven

Verzen:
Augsburg (1609)
Augsburg (1609)

1 Gij hebt Uw Woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw Woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar Uw genade
door mij en om mij heen.

3 God, die Uw Woord gegeven,
Uw Zoon gezonden hebt
en naar Zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door Uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

Bron: LB341,W320 Ad den Besten (1923-2015)


Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact