Gezangboek.nl Gij lijdt mijn pijn

Verzen:
H. Isaac (1460-1517)
H. Isaac (1460-1517)

1 Ik ben het; ik had moeten
in eeuw'ge vlammen boeten,
wat hier Uw dood betaalt.
Die felle geselslagen,
wat G' uit wild' staan en dragen,
was billijk, Heer', op mij verhaald.

2 De lasten die mij drukken,
daar wild' U onder bukken,
Gij lijdt 'mijn' helse pijn.
Gij zijt een vloek; daartegen
schenkt Gij mij niets dan zegen;
Uw lijden moet mijn laafdronk zijn.

3 Ik, ik en mijne zonden,
waarin 'k de dood gevonden,
die hechten hier U vast.
De doodsteek laat G' U geven
om mij een eeuwig leven
te scheppen, vrij van elke last.

Bron: ZL105 H.F. Kohlbrugge 1803-1875)


Lam Gods, dat zo onschuldig / Agnus Dei (1531) - UM69,W152Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact