Gezangboek.nl God giet Zijn heil op pinkstren uit

Verzen:
Vater unser
Vater unser

1 God giet Zijn heil op pinkstren uit,
De tijd is vol naar Zijn besluit.
Hij laat de Zijnen niet alleen,
eendrachtig in Zijn Naam bijeen.
Niet langer blijven zij verweesd:
De Trooster komt, de Heilge Geest.

2 Ook zien zij met verwondrend oog
Een vuur dat neerdaalt van omhoog.
Het neemt de vorm van tongen aan
en blijft op aller hoofden staan.
In tekenen van wind en vuur
vervult de Geest hen in dit uur.

3 Wanneer de Geest is neergedaald,
spreekt ieders tong een vreemde taal.
Elk geeft Gods grote daden door,
de Geest zegt hun de woorden voor.
Zo wordt de volken uitgelegd,
wat de profeet reeds had voorzegt.

Bron: UM108,W193 H. van 't Veld (1932)


Z 5 Gebed des Heeren / J.E. Voet - GdH
O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35Geest van hierboven / Muus Jacobse (1909-1972) - LB477,W192
Het dorre land zal juichen / A.F. Troost (1948) - TZ48,UM107,W22
Door de wereld gaat een woord / Jan Wit (1914-1980) - JH916
Bewaar de eenheid van Gods Geest / Anne de Vries - W73Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact