Gezangboek.nl God zal het heelal bewaren

Verzen:
Rhuddlan uit Wales
Rhuddlan uit Wales

1 God zal het heelal bewaren
door Zijn scheppingswoord vol kracht,
zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

2 Christus zal Zijn woord bewaren
– Zijn belofte blijft van kracht –
telt één dag als duizend jaren,
duizend jaren als één dag.
Nog mag iedereen ervaren,
hoe Hij op de zondaars wacht.

3 Maar Zijn grote dag zal komen
als een dief komt in de nacht.
Dan wordt de bazuin vernomen
door het menselijk geslacht.
Woorden, werken, daden, dromen
worden aan het licht gebracht.

4 Als de graven zijn geopend
en de doden opgestaan,
zal ook wie Hem heeft doorstoken
oog in oog met Christus staan.
Dan wordt door Hem recht gesproken,
als de boeken opengaan.

5 Naar wat ieder heeft bedreven
wordt geoordeeld klein en groot.
Slechts wier namen zijn geschreven
met het bloed dat Hij vergoot,
die beërven eeuwig leven,
sterven niet de tweede dood.

6 Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar Zijn dag
en het Lam is ook de Herder
Die Zijn kudde samenbracht.
Met hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.

7 Nieuw de hemel, die haar luister
majesteitlijk spreidt ten toon;
nieuw de aarde, zonder duister,
waar gerechtigheid op woont.
Een fontein van water bruist er,
levend water uit Gods troon.

Bron: UM103,W216 H. van 't Veld (1932)


Eens, als de bazuinen klinken / Tom Naastepad (1921-1996) - JH69, G300, W212
Hoort, dit is een woord ten leven / A.F. Troost (1948) - UM114Eens, als de bazuinen klinken / Tom Naastepad (1921-1996) - JH69, G300, W212
Door de nacht van strijd en zorgen / B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - G116
De grote dag breekt weldra aan / H. van 't Veld (1932) - UM184
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,W99Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact