Gezangboek.nl Heer' Ik hoor van rijken zegen

Verzen:
W.B. Bradbury (1816-1868)
W.B. Bradbury (1816-1868)

1 Heer' Ik hoor van rijken zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milden regen,
Dropp'len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij!

2 Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd' ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!

3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weêr;
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer'
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!

4 Wil me, o Heiland! niet voorbij gaan.
Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
Roept Gij and'ren, roep ook mij.

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij!
O, verheerlijk U in mij!

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder;
Zegen and'ren, maar ook mij,
Ja, ook mij, ja ook mij;
Zegen and'ren, maar ook mij!

Bron: TZ41,JH132, WK194 E. Codner-Harris (1824-1919), M.S. Bromet (1839-1905)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact