Gezangboek.nl Heilig, heilig, heilig

Verzen:
J.B. Dykes (1823-1876)
J.B. Dykes (1823-1876)

1 Heilig, heilig, heilig,
Heere, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in Uw luister,
een en al vuur en liefd' en majesteit.

3 Heilig, heilig, heilig,
Heere, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.

4 Holy, holy, holy! Lord God almighty!
Early in the morning our song shall rise to thee.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!

5 Holy, holy, holy! All the saints adore thee,
casting down their golden crowns around the glassy sea;
cherubim and seraphim falling down before thee,
which wert, and art, and evermore shalt be.

6 Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee,
though the eye of sinfulness thy glory may not see,
only thou art holy; there is none beside thee,
perfect in pow'r, in love, and purity.

7 Holy, holy, holy! Lord God almighty!
All thy works shall praise thy name, in earth, and sky, and sea.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!

Bron: TZ47, UM4,WK442 R. Heber, W. Barnard (1920-2010)


Holy, holy, holy! Lord God almighty / Reginald Heber (1826) - UM5
Pt 266 The Holiness of God / naar Psalm 99 - Psalter 266Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,WK94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,WK453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,WK9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,WK288
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,WK432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact