Heilig, heilig, heilig

Verzen:


J.B. Dykes (1823-1876)

J.B. Dykes (1823-1876)


Heilig, heilig, heilig,
Heere, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in Uw luister,
een en al vuur en liefd' en majesteit.
Heilig, heilig, heilig,
Heere, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.
Holy, holy, holy! Lord God almighty!
Early in the morning our song shall rise to thee.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!
Holy, holy, holy! All the saints adore thee,
casting down their golden crowns around the glassy sea;
cherubim and seraphim falling down before thee,
which wert, and art, and evermore shalt be.
Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee,
though the eye of sinfulness thy glory may not see,
only thou art holy; there is none beside thee,
perfect in pow’r, in love, and purity.
Holy, holy, holy! Lord God almighty!
All thy works shall praise thy name, in earth, and sky, and sea.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!

Bron: TZ47, UM4,W442 R. Heber, W. Barnard (1920-2010)


Holy, holy, holy! Lord God almighty / Reginald Heber (1826) - UM5
Pt 266 The Holiness of God / naar Psalm 99 - Psalter 266Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTubeDeze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact