Gezangboek.nl Het water steeg wel hoog (ark van Noach)

5 verzen
Wim ter Burg (1914–1995)
Wim ter Burg (1914–1995)

1 Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

2 Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

3 Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond.

4 De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer'.
In vrede met de Heer'.

5 De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog,
het land, het land blijft droog.

Bron: W528 Hanna Lam (1928–1988)


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - W531
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - W605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - W532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - W562
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - W527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact