Gezangboek.nl Hoe groot zijt Gij

Verzen:
Carl Boberg (1859–1940)
Carl Boberg (1859–1940)

1 O, Heer' mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

3 Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer', hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer' mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Bron: TZ51,W456 C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947)


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact