Hoog omhoog, het hart naar boven

Verzen:


J. Worp, D. Sanderman

J. Worp, D. Sanderman


Hoog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
’t Ware leven, lieven, loven
is maar, waar men Jezus ziet.
Wat men hoor’ of zie op aard’
is ons kost’lijk hart niet waard;
wil men leven, lieven, loven:
’t oog omhoog, het hart naar boven!
Jezus, bron dier hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal,
wat ons ooit op aard’ verheugde,
Gij verheugt ons boven al;
daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des hemels heerlijkheid,
waar w’ U eeuwig lieven, loven:
Jezus, trek ons hart naar boven!
Och, dat aller mensen tongen,
aller eng’len zang, o Heer',
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot Uw lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof!
Trek tot U ons hart naar boven,
dat w’ U eeuwig lieven, loven.

Bron: TZ53,SZ86,G75 J. van Lodenstein (1620-1677)


Ps 42 't Hijgend hert, der jacht ontkomen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 42
Pt 416/Ps 42 As the Hart, About to Falter / naar Psalm 42 - Psalter 416
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,W320
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact