Hoort, dit is een woord ten leven

Verzen:


uit Wales

uit Wales


Hoort, dit is een woord ten leven,
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
o, verkondigt alle volken
wat u werd geopenbaard!
Roept hen op zich om te keren,
nodigt allen tot het feest.
Doopt hen in de Naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heilge Geest;
dat zij Mijn geboden leren,
trouw - en liefde allermeest.
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!

Bron: UM114 A.F. Troost (1948)


God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,W216Een grote Hogepriester / A.F. Troost (1948) - UM98,W81Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact