Gezangboek.nl Hoort, dit is een woord ten leven

Verzen:
Rhuddlan uit Wales
Rhuddlan uit Wales

1 Hoort, dit is een woord ten leven,
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
o, verkondigt alle volken
wat u werd geopenbaard!

2 Roept hen op zich om te keren,
nodigt allen tot het feest.
Doopt hen in de Naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heilge Geest;
dat zij Mijn geboden leren,
trouw - en liefde allermeest.

3 Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!

Bron: UM114 A.F. Troost (1948)


God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,WK216
Eens, als de bazuinen klinken / Tom Naastepad (1921-1996) - JH69, GZ300, WK212Een grote Hogepriester / A.F. Troost (1948) - UM98,WK81Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact