Gezangboek.nl Ik wil mij gaan vertroosten

Verzen:
uit Antwerpen (1539)
uit Antwerpen (1539)

1 Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft 't gestaan ten boosten,
het kan nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaan;
dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

2 De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw'ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!

3 Al ben ik vol van zonden,
wil mijns gedachtig zijn.
Uw deugd is zonder gronden,
de schulden zijn al mijn!
Ik ken 't, al is 't zeer spade,
en wil mij niet versmaan,
U smeek ik om genade:
o Jesu, zie mij aan!

Bron: TZ55,UM73,LB174,SZ12 J. Brugman (1400-1473)


Jezus is ons licht en leven / Ernst Christoph Homburg (1605-1681) - UM87
O hoofd, om 's werelds zonden / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL114
O! hoe duister, hoe ontzettend / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL115,UM139
Geduldig Lam / Jacobus Revius (1586-1658) - ZL112Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact