Gezangboek.nl Ja, de Trooster is gekomen

Verzen:
J. Schop (1590-1667)
J. Schop (1590-1667)

1 Ja, de Trooster is gekomen.
Jezus ging van d' aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen.
maar Hij liet ons niet alleen!
De Beloofde werd gezonden
en de Kracht uit God kwam neer.
't Past ons juichend keer op keer
Zijn verschijning te verkonden.
Heden is het Pinksterfeest,
Sion loov' en dank' den Heil'ge Geest.

2 Looft den Geest. Hij zal niet wijken
van de Kerk met bloed gekocht;
Zijn nabijheid zal steeds blijken
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet, weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heeren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

3 Maak ons ook in donk're tijden
hier toch steeds indachtig aan,
dat door strijden, druk en lijden
't Volk met Jezus in moet gaan!
Breek de hardheid onzer harten
en onze aardse duisternis;
voer ons op waar Christus is;
bid, verzucht in vreugd' en smarten
Gij, die Jezus' adem zijt
voor ons, in ons, t' allen tijd.

Bron: TZ61,UM109,W198 IsaƤc da Costa (1798-1860)


Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451Zingt, gij afgelegen landen / Isaac Watts (1674-1748), Jan Scharp (1756-1828) - UM121,W248Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact