Gezangboek.nl Jezus is ons licht en leven

Verzen:
uit Duitsland (1714)
uit Duitsland (1714)

1 Jezus is ons licht en leven
Hij, die, aan het kruis geheven
met Zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
Halleluja! Halleluja

2 Koninklijk heeft Hij gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja

3 't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heeren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja

Bron: UM87 Ernst Christoph Homburg (1605-1681)


O hoofd, om 's werelds zonden / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL114
O! hoe duister, hoe ontzettend / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL115,UM139
Geduldig Lam / Jacobus Revius (1586-1658) - ZL112
Ik wil mij gaan vertroosten / J. Brugman (1400-1473) - TZ55,UM73,LB174,SZ12Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact