Gezangboek.nl Jezus' kracht

Verzen:
C. de Pauw (1739-1803)
C. de Pauw (1739-1803)

1 Kom, Jezus, o mijn Koning!
en neem mijn zondig hart
en maak mij tot Uw woning;
dan is 't bevrijd van smart.
Verdrijf die vreemde heren,
die 't huis nog houden in.
Wil Gij 't alleen regeren
en 't buigen naar Uw zin.

2 O Jezus, sla aan stukken
de grendels van mijn ziel
('t zal anders nooit gelukken).
Al wat U buiten hiel',
verbreek het, laat het sterven
en maak het mij maar kwijt.
Laat ik U toch niet derven,
Die alles voor mij zijt.

3 Mijn ziele is verbonden
aan eigen wil en zin.
De wereld en de zonden,
die nemen 't dikwijls in,
en maken dat mijn harte
niet doet dan zwerven om,
tot mijn verdriet en smarte.
O, trek mij, Jezus, kom!

4 En heilig mij van binnen.
Ja, roei de wortel uit
van mijn verdorven zinnen.
En, opdat ik besluit,
mijn grote wens en bede,
o zalig Opperheer,
is dit: om hier beneden
te leven tot Uw eer.

Bron: ZL37 Johannes Groenewegen (1709-1764)


Al sprak ik alle talen (1 Korinthe 13) / C.J. Meeuse - ZTZ5
Op bergen en in dalen / Johann Andreas Cramer (1723-1788), A. van den Berg (1733-1807) - TZ79,W459Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - G306,TZ115
De nacht, de moeder van de rust / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ126,UM202,G279
O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact