Gezangboek.nl Jezus, om uw lijden groot

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 Jezus, om uw lijden groot,
om Uw leven en Uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2 Heer', om Uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4 Om het brood, Heer', dat U breekt,
om de beker die U reikt,
om de woorden die U spreekt,
Kyrie eleison.

5 Heere, om Uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee U de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7 Om het woord van godlijk recht
dat U tot Uw rechters zegt,
zelf hebt Ge Uw geding beslecht,
Kyrie eleison.

8 Om de doornen van Uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9 Om Uw kruis, Heer', bidden wij,
om de speerstoot in Uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

10 Heer', om Uw vijf wonden rood,
om Uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Bron: LB178,WK150 Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980)


Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,WK167
't Is middernacht en in den hof / W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - WK148
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - WK140,GZ46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact