Gezangboek.nl Jezus wandelt door de straten

Verzen:
C. Kramp
C. Kramp

1 Jezus wandelt door de straten.
Er staan mensen om Hem heen.
Er zijn blinden, kreuplen, zieken
en Hij helpt ze één voor één.

2 Hij maakt soms ook doden levend.
Hij bestraft de storm op zee.
Zegent mannen, vrouwen, kindren,
deelt aan hen Zijn liefde mee.

3 Hij wil ons ook laten weten:
"Ik kwam neer van Vaders troon,
om voor mensen straf te dragen.
Ik ben de beloofde Zoon".

Bron: MK38 A. van Houdt (1956)


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - W531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - W528
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - W605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - W532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - W562
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - W527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact