Gezangboek.nl Kom tot Mij

Verzen: 1
M. McAllister
M. McAllister

1 Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.
Kom tot Mij, en Ik geef u rust.
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.
Kom tot Mij, en Ik geef u rust.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij.
Want Ik ben zachtmoedig en need'rig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij.
Want Ik ben zachtmoedig en need'rig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.
Kom tot Mij, en Ik geef u rust.

Bron: OW412 Mattheus 11:28-30


Al sprak ik alle talen (1 Korinthe 13) / C.J. Meeuse - ZTZ5
Vrede zij u, vrede zij u / Johan Hendriks - TZ102,UM182,WK359
Als eens in Eden / E. Farjeon (1881-1965), H. van 't Veld (1932) - UM23
Welzalig de man, die niet wandelt / naar Psalm 1 - TZ106,WK8Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact