Gezangboek.nl Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere

Verzen:
uit 1744
uit 1744

1 Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de Heilige Naam,
looft al wat ademt de Heere.

2 Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

3 Lof zij de Heer' die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot Zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

4 Lof zij de Heer' die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de Hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat Zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5 Lof zij de Heer' met de heerlijkste Naam van Zijn Namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Bron: UM12,W452 J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980)


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact