Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Verzen: 4


Chris Christensen

Chris Christensen


Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wi-e haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet da-t U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen,
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft
Uw genezing door ons heen.
E-n bouw Uw konkinkrijk in de volken,
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet da-t Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons.
Bouw Uw koninkrijk op aard'!

Bron: JH890 Chris Christensen, Rikkert Zuiderveld


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact