Gezangboek.nl Majesteit, groot is Uw majesteit

Verzen:
Jack Hayford
Jack Hayford

1 Majesteit, groot is Uw majesteit,
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot,
de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof,
aan Jezus de Koning.
Majesteit, groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

2 Majesty, worship his majesty
Unto Jesus be all glory, power and praise
Majesty, Kingdom authority
flow from His throne
Unto His own His anthem raise
So exalt lift up on high
the name of Jesus
Magnify, come glorify
Christ Jesus the King
Majesty, worship His majesty
Jesus Who died now glorified
King of all kings.

Bron: JH968 Jack Hayford, Joke Goldschmeding


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact