Gezangboek.nl Neem mijn leven, laat het, Heer'

Verzen:
J.H. Knecht (1752-1817)
J.H. Knecht (1752-1817)

1 Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer',
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Bron: TZ69,UM178,W267,LB473 F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983)


Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13De zon wekt ons om op te staan / N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932) - TZ23, UM188
In mijn bedje, warm en zacht / Onbekend - ZL66
Jezus, ga ons voor / Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015) - MK82, W447
Voor wij hier weggaan, vragen wij Uw zegen / Onbekend -
Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,W523
Ik ga slapen, ik ben moe / Luise Hensel (1798–1876), Jan de Liefde (1814-1869) -
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609
Zegen ons, Algoede / J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922) - TZ114,UM199,W477Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact