Neem mijn leven, laat het, Heer'

Verzen:


J.H. Knecht (1752-1817)

J.H. Knecht (1752-1817)


Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.
Neem ook mijne liefde, Heer',
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Bron: TZ69,UM178,W267,LB473 F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983)


Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,W523
Jezus, ga ons voor / Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015) - MK82, W447
De zon wekt ons om op te staan / N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932) - TZ23, UM188
Zegen ons, Algoede / J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922) - TZ114,UM199,W477
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact