Gezangboek.nl Nooit kan 't geloof te veel verwachten

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zee├źn droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Bron: TZ70,W364 H. van Alphen (1746-1803)


Pt 427/Ps 118 Let All Exalt Jehovah's Goodness / naar Psalm 118 - Psalter 427
Ps 98 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 98
Ps 118 Laat ieder 's Heeren goedheid loven / J.E. Voet - Psalm 118
Ps 66 Juich, aarde, juich met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 66
Pt 424/Ps 98 Sing, Sing A New Song to Jehovah / naar Psalm 98 - Psalter 424


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact