Gezangboek.nl Nu daagt het in het oosten

Verzen:
M. Vulpus (1560-1615)
M. Vulpus (1560-1615)

1 Nu daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

4 De Zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig Licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Bron: TZ71,UM26,WK111 Johannes Riemens sr. (1842-1908)


Heilig Avondmaal / Karlo Reiziger - ZL10
Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,WK420
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - WK527
De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,WK133
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,WK576
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / Jan de Liefde (1814-1869) - UM35,WK126
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,WK118
Herders in 't veld van Efrata / Zuiderveld -
De Heiland is geboren, de Koning van 't heelal / Onbekend - WzM52Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact