Gezangboek.nl O God van hemel, zee en aard

Verzen:
J.B. Dykes (1823-1876)
J.B. Dykes (1823-1876)

1 O God van hemel, zee en aard,
U bent ons loflied eeuwig waard!
O liefde, nooit geëvenaard:
U gaf het al.

2 Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en d' aren staan in volle dracht:
U gaf het al.

3 U daalde van Uw hemeltroon,
ontvingt der wereld smaad en hoon;
U gaf Uw eengeboren Zoon!
U gaf het al.

4 U gaf des Geestes reine kracht,
de geest van leven, liefd' en macht,
die zevenvoud genade bracht,
U gaf het al.

5 Die velen door Uw liefdekracht
verlost hebt uit der zonde macht,
Vader, wat kan U toegebracht!
U gaf het al.

6 U hebt ons huis in vree bewaard,
U hebt voor leed ons dak gespaard,
o Bron van alle goed op aard':
U gaf het al.

7 Wat wij zelf wonnen, baatt' ons niet;
slechts wat w' U leenden, winste liet,
en wordt een schat, die U ons biedt;
U gaf het al.

8 Wat wij ook gaven, U, o Heer,
't keert duizendvoudig tot ons weer,
wij geven 't enkel U ter eer;
U gaf het al.

9 O Gij, die onze Schepper zijt,
wien gans ons hart is toegewijd,
verleen ons Uw barmhartigheid,
U gaf het al.

Bron: G291,W347 Christopher Wordsworth,H. Hasper (1886-1974)


Eben Haëzer / Onbekend - EH
Op bergen en in dalen / Johann Andreas Cramer (1723-1788), A. van den Berg (1733-1807) - TZ79,W459
God enkel licht / C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015) - TZ37,UM131,W485Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact