O, Schepper, Geest, woon in uw kerk

Verzen: 4


Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus


O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.
Lof zij Uw Naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest.
G' ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgotha.
O Heilge Geest, die eeuwig leeft,
de Trooster, die ons bijstand geeft,
Gij spreekt van heil en zaligheid
van oudsher voor ons toebereid.
Uw krachten werken door het woord,
nooit wordt vergeefs Uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
Uw licht verblindt wie zich verhardt.
Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door Uw levend woord.
Geleid ook als Gods kindren voort.
O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons Uw gaven zevenvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.
Wanneer des vijands strijdkreet klinkt,
geeft dat de moed ons niet ontzinkt.
Weersta de satan met Uw kracht,
want hij belaagt ons dag en nacht.
Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus' troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
breng al Gods volk tot heerlijkheid.
U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!

Bron: UM111,W204 Veni Creator Spiritus


Ik ben een kind, nog jong en teer / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ32
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact