Gezangboek.nl O, Schepper, Geest, woon in uw kerk

Verzen:
Veni Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus

1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.

2 Lof zij Uw Naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest.
G' ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgotha.

3 O Heilge Geest, die eeuwig leeft,
de Trooster, die ons bijstand geeft,
Gij spreekt van heil en zaligheid
van oudsher voor ons toebereid.

4 Uw krachten werken door het woord,
nooit wordt vergeefs Uw taal gehoord.
Uw lamp schijnt in het duister hart,
Uw licht verblindt wie zich verhardt.

5 Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door Uw levend woord.
Geleid ook als Gods kindren voort.

6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons Uw gaven zevenvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.

7 Wanneer des vijands strijdkreet klinkt,
geeft dat de moed ons niet ontzinkt.
Weersta de satan met Uw kracht,
want hij belaagt ons dag en nacht.

8 Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus' troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
breng al Gods volk tot heerlijkheid.

9 U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!

Bron: UM111,W204 Veni Creator Spiritus


Ik ben een kind, nog jong en teer / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ32
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact