Gezangboek.nl O grote Christus, eeuwig licht

Verzen:
H. Percey Smith
H. Percey Smith

1 O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.

2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht
door Uw bescherming deze nacht.
Behoed ons tegen ramp en leed
en blijf tot onze hulp gereed.

3 Verkwik ons door een zoete rust
om goed te doen met nieuwe lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.

4 Houd ons gemoed voor U bereid
opdat het blij Uw' komst verbeid',
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.

5 Bescherm ons in de bange tijd
van zielsverzoeking en van strijd,
laat nooit de boze vijand toe,
dat hij ons enig' hinder doe.

6 Behoed het ganse Christendom,
geef dat in kruis Uw vreugd weerom.
Vertroost het neergebogen hart
en heel in gunst der kranken smart.

7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk',
o Zoon, maak ons Uw' beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe troost ons neer,
drieënig God, U zij al d' eer!

Bron: TZ11,W517 Hendrik Ghijsen (1660-1693)


Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Pt 241 The Mercies and Faithfulness of God / naar Psalm 89 - Psalter 241Wij knielen voor Uw zetel neer / C.F. van Raesfelt-Van Sytzama (1729-1807), H. Hasper (1886-1974) - W77 UM115 JH843
Neem, Heer', mijn beide handen / J.K. Hausmann (1826-1901),J. de Gier (1939) - UM257,G232
Ruwe stormen mogen woeden / J.A. Schlegel (1721-1793),A. van den Berg (1733-1807) - UM162,G178
Heer', wat wilt Gij dat ik doe / A.F. Troost (1948) - TZ43,UM183,W60
Van U zijn alle dingen / Jan de Liefde (1814-1869) - TZ100,UM158,W467
Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,W420
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad / J.H. Newman (1801-1890), Johannes de Heer (1866–1961) - TZ44,W440
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM175,G229,W56
O, God die steeds Uw hulp ons bood / H. van 't Veld (1932) - UM277,W511
Uit diepe nood roep ik tot U / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - SZ54, UM132
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer' / James Edwin Orr (1912-1987) - TZ26,JH541
Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ13,UM200,JH586,G282
Vaste rots van mijn behoud / A.M. Toplady (1740-1778), J. van der Waals (1868-1922) - TZ101,UM173
De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,W519
O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,W493
Vreugde, vreugde, louter vreugde / H. van Dyke (1852-1933),H. Hasper (1886-1974) - JH287
Heer' Jezus, Uw genade / A.F. Troost (1948) - UM233,W70
O God, die droeg ons voorgeslacht / Isaäc Watts (1674-1748), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ75,UM15,W353
Gebed voor Israël / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - TZ32,ZL65
O eeuwige Vader, sterk in macht / Johannes Riemens (1875-1975), W. Barnard (1920-2010) - G203,W510
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,W471Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact