O grote Christus, eeuwig licht

Verzen:


H. Percey Smith

H. Percey Smith


O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Toon ons Uw goedheid en Uw macht
door Uw bescherming deze nacht.
Behoed ons tegen ramp en leed
en blijf tot onze hulp gereed.
Verkwik ons door een zoete rust
om goed te doen met nieuwe lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.
Houd ons gemoed voor U bereid
opdat het blij Uw' komst verbeid',
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.
Bescherm ons in de bange tijd
van zielsverzoeking en van strijd,
laat nooit de boze vijand toe,
dat hij ons enig' hinder doe.
Behoed het ganse Christendom,
geef dat in kruis Uw vreugd weerom.
Vertroost het neergebogen hart
en heel in gunst der kranken smart.
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk',
o Zoon, maak ons Uw' beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe troost ons neer,
drieŽnig God, U zij al d' eer!

Bron: TZ11,W517 Hendrik Ghijsen (1660-1693)


Pt 241 The Mercies and Faithfulness of God / naar Psalm 89 - Psalter 241
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34O, God die steeds Uw hulp ons bood / H. van 't Veld (1932) - UM277,W511
Heer', wat wilt Gij dat ik doe / A.F. Troost (1948) - TZ43,UM183,W60
Vreugde, vreugde, louter vreugde / H. van Dyke (1852-1933),H. Hasper (1886-1974) - JH287
Vaste rots van mijn behoud / A.M. Toplady (1740-1778), J. van der Waals (1868-1922) - TZ101,UM173
Gebed voor IsraŽl / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - TZ32,ZL65
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM175,G229,W56
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer' / James Edwin Orr (1912-1987) - TZ26,JH541
Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,W420
Blijf bij mij, Heer', want dí avond is nabij / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ13,UM200,JH586,G282
O eeuwige Vader, sterk in macht / Johannes Riemens (1875-1975), W. Barnard (1920-2010) - G203,W510
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,W471
Uit diepe nood roep ik tot U / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - SZ54, UM132
De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,W519
O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,W493
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad / J.H. Newman (1801-1890), Johannes de Heer (1866Ė1961) - TZ44,W440
O God, die droeg ons voorgeslacht / Isašc Watts (1674-1748), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ75,UM15,W353
Heer' Jezus, Uw genade / A.F. Troost (1948) - UM233,W70
Neem, Heer', mijn beide handen / J.K. Hausmann (1826-1901),J. de Gier (1939) - UM257,G232
Ruwe stormen mogen woeden / J.A. Schlegel (1721-1793),A. van den Berg (1733-1807) - UM162,G178
Van U zijn alle dingen / Jan de Liefde (1814-1869) - TZ100,UM158,W467Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact