Gezangboek.nl O, welk een macht heeft Uwe liefde

Verzen: 3
Dimitry Bortniansky (1751-1825)
Dimitry Bortniansky (1751-1825)

1 O, welk een macht heeft Uwe liefde,
Door Jezus mij geopenbaard,
Die Hij hoe snood men Hem ook griefde,
Aan haat’ren zelfs niet heeft gespaard.
In plaats van aan mijzelf te denken,
Wil ’k U geheel mijn leven schenken.

2 Hoe wordt mijn wil door U bewogen,
Ja, zo verlangt Uw hart naar mij,
Dat Gij mij trekt van uit den Hogen,
Opdat ik gans Uw eigen zij.
Wat heerlijk lot is mij beschoren,
Uw liefde heeft mij uitverkoren.

3 O Jezus breng m’ Uw Naam te binnen,
Ja, schrijf hem diep in mijne ziel:
Uw Naam, zo waard om te beminnen,
Uw Naam, waarvoor ik nederkniel.
In woord en werk en gans mijn wezen,
Zij, Heiland, slechts Uw Naam geprezen.

4 ’k Moet U ten eigendom verkiezen,
Want buiten U, Heer', is er geen;
’k Wil niet in ’t schepsel mij verliezen,
Bij U is rust, bij U alleen.
Bij U is rust, bij U verblijden,
Aan U wil ook mijn hart zich wijden.

Bron: JH200 Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong


Pt 137 Acceptable Worship / naar Psalm 50 - Psalter 137De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - G223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,W486
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 – 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,W505
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - G186,W472
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart / R.M. M’Cheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - W366
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - W303 JH460
Als wij wand’len met Hem / J.H. Sammis (1846-1919) H. van 't Veld (1932) - UM264
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,W237
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
Hij die rustig en stil / J.H. Sammis (1846-1919),Johannes de Heer - JH133
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - G194,W515
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact