Gezangboek.nl Op 't geluid der hemelkoren

Verzen:
H.J. Gauntlett (1805-1876)
H.J. Gauntlett (1805-1876)

1 Op 't geluid der hemelkoren,
op 't gelei van Jacobs ster,
dat wij 't Kindeke, ons geboren,
biddend naad'ren, schoon van ver!
Gods- en Mensenzoon te zaam,
WONDERLIJK! dat is Zijn naam!

2 In die nederige woning
ligt, van zicht'bre glans ontbloot,
Gods Gezalfde, Sions Koning,
de Eéngeboorne in 's Vaders schoot!
Die van ouds genaamd werd RAAD,
't Woord, door Wie de wereld staat!

3 Laat ons blijde, maar met beven,
lof en prijs, en hulde biên
aan die Zoon, van God gegeven,
arm en klein, op moeders kniên! –
want Zijn hand bestiert ons lot,
en Zijn Naam is STERKE GOD!

4 In de tijd werd Hij geboren,
aan Zijn eigen woord getrouw;
de Eerstgeboren, de Uitverkoren,
als 't beloofde Zaad der vrouw
aan de vaad'ren toegezeid,
VADER, Zelf, DER EEUWIGHEID.

5 Eeuwig moet dat Kind regeren,
Spruit en Hoofd van Davids huis!
Alles zal Hij overheren
door de zwakheid van een kruis!
Schoon Hij aanstoot brengt, en 't zwaard,
VREDEKONING toch op de aard!

6 Wonderlijke! Raad! Almachtig!
Eeuwenvader! Vredeheer!
aan de nacht des heils gedachtig,
vallen we in aanbidding neer
voor de Meester van 't heelal
in de Bethlehemse stal!

Bron: SZ7 Isaäc da Costa (1798-1860)


In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
Once in royal David's city / C.F. Alexander (1818-1895) - UM38O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, WK113
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - GZ7,WK112
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,WK109
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,GZ117
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - WK124,JH70
Van boven daalt een eng'lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,GZ134
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), Ad den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,WK116
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - GZ29,WK123
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,WK17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - GZ15,WK131
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,GZ22
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,WK143
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,WK124
Komt, Christ'nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,WK130
't Was nacht in Bethl'hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,WK135
Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,WK129Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact