Gezangboek.nl Op 't geluid der hemelkoren

Verzen: 3
H.J. Gauntlett (1805-1876)
H.J. Gauntlett (1805-1876)

1 Op 't geluid der hemelkoren,
op 't gelei van Jacobs ster,
dat wij 't Kindeke, ons geboren,
biddend naad’ren, schoon van ver!
Gods- en Mensenzoon te zaam,
WONDERLIJK! dat is Zijn naam!

2 In die nederige woning
ligt, van zicht’bre glans ontbloot,
Gods Gezalfde, Sions Koning,
de Eéngeboorne in 's Vaders schoot!
Die van ouds genaamd werd RAAD,
't Woord, door Wie de wereld staat!

3 Laat ons blijde, maar met beven,
lof en prijs, en hulde biên
aan die Zoon, van God gegeven,
arm en klein, op moeders kniên! –
want Zijn hand bestiert ons lot,
en Zijn Naam is STERKE GOD!

4 In de tijd werd Hij geboren,
aan Zijn eigen woord getrouw;
de Eerstgeboren, de Uitverkoren,
als 't beloofde Zaad der vrouw
aan de vaad’ren toegezeid,
VADER, Zelf, DER EEUWIGHEID.

5 Eeuwig moet dat Kind regeren,
Spruit en Hoofd van Davids huis!
Alles zal Hij overheren
door de zwakheid van een kruis!
Schoon Hij aanstoot brengt, en 't zwaard,
VREDEKONING toch op de aard!

6 Wonderlijke! Raad! Almachtig!
Eeuwenvader! Vredeheer!
aan de nacht des heils gedachtig,
vallen we in aanbidding neer
voor de Meester van 't heelal
in de Bethlehemse stal!

Bron: SZ7 Isaäc da Costa (1798-1860)


Once in royal David's city / C.F. Alexander (1818-1895) - UM38
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - W124,JH70
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
’t Was nacht in Bethl’hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,W135
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, W113
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,G22Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact