Gezangboek.nl Profeet, Priester, Koning

Verzen:
Edward Miller (1731-1807)
Edward Miller (1731-1807)

1 Gezalfde Christus, Vredevorst!
Ach, geef mijn ziel een ware dorst
om U in alles en geheel
te kiezen tot mijn enig Deel.

2 Gezalfde Leraar en Profeet,
Die al mijns harten dwaasheid weet,
ach, leer mij 's hemels pad en spoor
en voer mij eens de wolken door.

3 O Priester, Die met offerbloed
des werelds zonden heeft geboet,
bevrijd ook eens mijn ziel van 't kwaad
en schenk mij 't heiligheidsgewaad.

4 Ai, wees mijn Voorspraak en mijn Borg,
draag voor mijn eeuw'ge welstand zorg.
Verwerf en zend mij Uwe Geest
tot Leidsman in het gloriefeest.

5 O Koning, Die de hellemacht
van duivel, dood, ten onder bracht,
verbreek in mij het snood geweld
dat zich Uw wille tegenstelt.

6 Regeer, bestuur mij naar Uw wil,
dat ik in Uw bescherming stil
mag rusten tot een zaal'ger tijd,
mij eeuwig in Uw schoot verblijdd'.

Bron: ZL74 Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750)


Als ik het wond're kruis aanschouw / IsaƤc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,GZ48
Pt 230 Assurance of Blessing / naar Psalm 85 - Psalter 230Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Jezus' kracht / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL37
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - GZ306,TZ115
De nacht, de moeder van de rust / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ126,UM202,GZ279
O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact