Gezangboek.nl Ps 1 Welzalig hij, die in der bozen raad

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,
niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
noch nederzit, daar zulken samenrotten,
die roekeloos met God en godsdienst spotten;
maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vetten grond geplant bij enen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen,
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed.
het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet.

3 Gans anders is 't met hem, die 't kwaad bemint:
Hij is als kaf, dat wegstuift voor den wind.
Geen zondaar zal 't gewis verderf ontkomen,
als in 't gericht door God wordt wraak genomen.
Hij, die van deugd en godsvrucht is ontaard,
zal niet bestaan, waar 't vrome volk vergaart.

4 De Heer' toch slaat der mensen wegen ga,
en wendt alom het oog van Zijn gena,
op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
met vasten gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.

Bron: Psalm 1 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact