Gezangboek.nl Ps 100 Juich aarde, juich alom den Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Juich aarde, juich alom den Heer',
dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
komt, nadert voor Zijn aangezicht;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 De Heer' is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
een volk, tot Zijnen dienst bereid.

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof;
looft Hem aldaar met hart en stem;
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

4 Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Bron: Psalm 100 H. Ghijsen

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact