Gezangboek.nl Ps 11 Op God alleen betrouw ik in mijn noden

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Op God alleen betrouw ik in mijn noden.
Hoe zegt gij trots tot mij in mijn verdriet:
"nu ijlings heen, nu naar 't gebergt' gevloden,
gelijk vol angst een schuwe vogel vliedt."
Men ziet den boog door goddelozen stellen;
men spant de pees, men schikt den pijl, en schiet,
om onverwacht d' oprechten neer te vellen.

2 Dus wordt gewis, in 't veilig samenleven,
de grondslag van 't vertrouwen omgerukt;
wat heeft het volk, 't rechtvaardig volk, misdreven?
Maar d' Opperheer, voor Wien al 't schepsel bukt,
ziet van Zijn troon oplettend naar beneden:
Hij, die nooit duldt, dat d' onschuld wordt verdrukt,
proeft elks gedrag, zelfs met Zijn ogenleden.

3 d' Alwijze God beproeft wel eens d' oprechten;
en tuchtigt hen; maar elk, die 't kwaad bemint.
Die met geweld zijn naaste durft bevechten;
blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt.
God heeft alreeds der bozen straf gezworen;
straks dalen vuur en strikken; wervelwind
en zwavel neer; die kelk is hun beschoren.

4 Rechtvaardig is de Heer' in al Zijn handel;
Hij, die in 't recht Zijn welbehagen vindt,
slaat gunstig 't oog op aller vromen wandel.

Bron: Psalm 11 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact