Gezangboek.nl Ps 121 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer' alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep, en sinds bewaarde.

2 Hij is al treft u 't felst verdriet,
Uw Wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken;
de Heer' zal u bewaken.

3 Zijn wacht, waarop men hopen mag,
zal, daar zij u bedekt
en u ter schaduw strekt,
de maan bij nacht, de zon bij dag,
in koud' en gloed vermindren,
opdat zij u niet hindren.

4 De Heer' zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan,
en waar g' u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Bron: Psalm 121 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact